Over Eduvol

Eduvol is actief op twee grote fronten, namelijk binnen de educatieve en de volleybalwereld. Hieronder wordt in een korte opsomming aangegeven wat dit allemaal mogelijk kan inhouden. De concrete invulling ervan wordt verduidelijkt in aparte rubrieken.

Educatief

- Schrijven van educatief werk, gericht op het basisonderwijs (o.a. taal, wiskunde en muzische vorming).
- Bouwen van websites.

 

Volleybal

- Trainings- en andere activiteiten binnen de volleybalclubs.
- Uitwerken van voorbeeldoefeningen.